Building Resilience Programme

 Polish version 

The work being undertaken by the Partnership was recognised by Government resulting in a two day visit by colleagues from the Department for Communities and Local Government (DCLG) in May of 2016 to see for themselves the challenges faced by the local communities in the NG20 area. As a result of this visit the Partnership were asked to submit an application for resources to the Controlling Migration Fund and this successfully levered in £1.26m to the area (the fourth highest award nationally!).

The successful bid entitled 'Building Resilience' has seven strands across which the funds have been allocated:

 • Community resilience
 • Market square enlivenment
 • Migrant community access
 • Improve access and quality of private sector housing
 • Social Norms and UK Laws
 • Additional GP resources
 • Healthy Workforce Programme

A framework has been established for measuring and capturing social outcomes and the impact of the programme together with undertaking an interim and final evaluation to esnure the project stays on track. During October an Operational Group was established to bring togetherrelevant strand leads to encourage closer working and to promote cross-cutting opportunities.

Everyone involved via the Shirebrook Forward NG20 group are committed to improving services for local people and are firmly behind the success of the project.

The Government (DCLG) have agreed to a visit to the area by a Minister Lord Nicholas Bourne, Parliamentary Under Secretary, who had officially launched the project on the 14 December, 2017.

Exciting times!

 

W ciągu minionej dekady nastąpił drastyczny wzrost liczby migrantów osiedlających się w okolicach Shirebrook, którzy w znaczny sposób wpłynęli na wiele sektorów publicznych, takich jak: Służba Zdrowia, System Szkolnictwa, Rynek Mieszkaniowy oraz, w szerokim pojęciu miejsca publiczne.

Wiosną 2015 roku, skutkiem wyżej wymienionej sytuacji, mieszkańcy Shirebrook i okolic zapatrywali się na te zmiany w negatywny sposób. Żal oraz rozgoryczenie w związku rosnącą liczbą migrantów zatrudnionych przez SportsDirect w znaczny sposób wpłynęła na życie lokalnej ludności. Następstwem czego były liczne demonstracje oraz pochody, które trafily do krajowych mediów.

W odpowiedzi na niezadowolenie społeczności utworzono grupę Shirebrook Forward NG20 pod patronatem Bolsover Partnership. W głównej mierze, stowarzyszenie miało zrzeszyć szeroko pojęte sektory publiczne, grupy społeczne oraz przedstawicieli Rady Miasta, aby poszukać sensownego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Przedstawiciele Policji, wydzialu ds. Mieszkaniowych i Ochrony Srodowiska , Edukacji i Oświaty, Radni Okręgu Shirebrook, Straż Pożarna oraz zarząd SportsDirect zasiedli do wspólnego stołu razem z reprezentantami lokalnej społeczności i organizacjami pozarzadowymi .

Działania podjęte przez Bolsover Partnership nie obeszły się bez echa w Rządzie. Rezultatem ich działań, była dwudniowa wizyta złożona przez pracowników Department for Communities and Local Government (DCLG) w maju 2016. Celem ów wizyty był dogłębny wgląd w zmiany, które nastąpiły w okręgu Shirebrook. Aplikacja zaskutkowała otrzymaniem wsparcia finansowego o wartosci £1.26 miliona funtów z Controlling Migration Fund, co okazało się czwartą najwyższą dotacja z tego funduszu na skalę kraju.

Program, nazwany ‘Building Resilience’ doprowadził do ulokowania otrzymanych środków na siedem podprojektów:

 • Silna spolecznosc
 • Renowacja Rynku Głownego w Shirebrook
 • Ulepszenie dostępu oraz jakości mieszkań w sektorze prywatnym
 • Normy społeczne i Prawo w UK
 • Dodatkowe środki na rozwój lokalnej przychodni lekarskiej
 • Poprawa zdrowia pracownikow
 • Dostęp instytucji publicznych dla migrantów

Został powołany specialny plan w celu oszacowania rezultatów i wpływu programu na społeczność oraz jego evaluacji na różnych etapach, aby upewnić się, że wszystkie działania podążają w odpowiednim kierunku. W październiku powstała Grupa Operacyjna, aby skupić przedstawicieli wszystkich podprojektow i zachęcić do promowania dalszej współpracy.

Reprezentant DCLG minister Lord Nicholas Bourne oficjalnie zainaugurował projekt w dniu 14 grudnia 2017 roku.

Czeka nas ekscytujący okres!

Meetings and Events

No events

Newsletter

Features

Sustainable Community Strategy Review 2016/17
SCS Review 2016-17The latest review is now available, including achievements from the past year and new priorities for this year"...Read More
Building Resilience ProgrammeTo help improve access to public services and further improvements around community cohesion following an upsu"...Read More
Partnership Funding and Performance Monitoring Update Report
Funding and Performance Report April-Sept 2017The latest report is now available, including all funding streams/activities that are directly managed by the"...Read More